Caplist Blogg

 

Her får du relevante nyheter og artikler med tips til gjennomføring av generalforsamling og andre juridiske prosesser

 

Hvordan skrive en god investoroppdatering

For å forstå viktigheten av investoroppdateringer, kan du gjøre et aldri så lite tankeeksperiment: Sett deg i skoene til investorene dine! Enkelt sagt er dine investorers interesse å distribuere deres egen (eller partneres) kapital ved å investere i ulike verdipapir - deriblant unoterte aksjer. Med disse investeringene ønsker de å generere meravkastning på sikt og derigjennom få betalt for risikoen de har tatt. Dette betyr at en investors suksess avhenger av suksessen til deres porteføljeselskap. Med andre ord; investorene dine trenger deg for å lykkes!

Les mer
Faksimile finansavisen

Les om Caplist i Finansavisen i dag

Finansavisen skriver om Caplist og samarbeidet med vår nye aksjonær Folkeinvest. Ønsket vårt har vært å finne en god strategisk samarbeidspartner, sier kommunikasjonssjef i Folkeinvest, Amalie Holt til Finansavisen.

Les mer
Bilde av Folkeinvest og Caplist

Folkeinvest inn på eiersiden i Caplist

Folkefinansieringsselskapet Folkeinvest går inn på eiersiden i Caplist gjennom en rettet emisjon. Kapitaltilførselen gir Caplist muskler til å satse enda mer offensivt, samt til å utvide tjenestespekteret.

Les mer
Illustrasjonsfoto, mann og dame foran pc

Stadig flere digitaliserer generalforsamlingen med Caplist

Pandemien har ført til en sterk interesse for digitale generalforsamlinger. Basert på en rekke innspill fra kunder har vi gjennom året videreutviklet vårt produkt med en rekke nye og smarte funksjoner for bedre og mer effektive digitale generalforsamlinger.

Les mer
Caplist illustrasjonsfoto, kalkulator

Hvordan regnes stemmer i en generalforsamling?

Om en beslutning i generalforsamlingen skal vedtas eller avslås beror på stemmene til aksjonærene. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for beregningen av stemmer, samt spesifikke krav til flertall for ulike avgjørelser. Benytter du deg av Caplist gjøres disse beregningene automatisk.

Les mer